ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปารณีย์ รักวิทยาศาสตร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกห้อง ฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.นพรัตน์ราชธานี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.นพรัตน์ราชธานี
2550 - 2551นายแพทย์ 4รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกห้อง ฉุกเฉิน
วันอังคาร10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกห้อง ฉุกเฉิน
วันพุธ10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกห้อง ฉุกเฉิน
วันพฤหัส10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกห้อง ฉุกเฉิน
วันศุกร์10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกห้อง ฉุกเฉิน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.