ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปารณีย์ รักวิทยาศาสตร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกห้อง ฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.นพรัตน์ราชธานี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.นพรัตน์ราชธานี
2550 - 2551นายแพทย์ 4รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์