ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Diploma of Pediatric Hematology - OncologyAmerican Board of Pediatric
Diploma of PediatricAmerican Bosrd of Pediatric
กุมารเวชศาสตร์..
แพทย์ศาตร์ม.มหิดล