ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. เมธี จันทร์พิทักษ์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2553แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมโรคไตรพ.พระมง
2548 - 2551แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมรพ.พระมงกุฎเกล้า
2547 - 2548แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3รพ.กบินทร์บุรี
2546 - 2547แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2รพ.ตาคลี
2545 - 2546แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1รพ.ศรีสังวร