ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุพิชญา ไทยวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาตจวิทยารพ.พระมงกุฏเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2550แพทย์ทั่วไปรพ.ภาณุรังสี จ.ราชบุรี
2547 - 2548แพทย์ทั่วไปรพ.ค่ายธนะรัช จ.ประจวบคีรีขันธ์
2554 - แพทย์ผิวหนังประจำโรงพยาบาลรพ.อนันทมหิดล จ.ลพบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.