ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.จีรวัส ศิลาสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วว.อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารรพ.รามาธิบดี
visiting gastroenterolgy unitMiyasahi University Japan

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2554นายแพทย์อายุรกรรมสถาบันราชประชาสมาสัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพุธ08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันเสาร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.