ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. ทัศลาภา แดงสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2554กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2541 - 2552กุมารแพทย์นอกเวลารพ.พญาไท 3

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.