ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.