ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. เพชรพลอย ภูวคีรีวิวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2555แพทย์ประจำ(หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ)ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 สำนักอนามัย กทม.
2549 - 2550แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.สมเด็จพระพุทธเลิสหล้า จ.สมุทรสงคราม