ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศรัญญา ยุทธโกวิท

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์ประจำแผนกประสาทศัลยกรรมสถาบันประสาทวิทยา
2549 - 2554resident neuro Surg.สถาบันประสาทวิทยา
2547 - 2549แพทย์รพ.ราชบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-15:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-15:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-15:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-15:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.