ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศศิภัสช์ ช้อนทอง

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-13:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.