ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศศิภัสช์ ช้อนทอง

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิค

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Residencies: อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แผนกอายุรกรรม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิค
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิค
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิค
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิค
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิค

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.