ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. พิเชฏฐ โชติกประสาธน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัติรผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2554แพทย์ Partimeโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
2550 - 2551แพทย์โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2549 - 2550แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร
2548 - 2549แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลยโสธร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.