ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Clinical Neurosurgical fellowshipRoyal melbourne hospital melbourneAustralia
แพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทย์ฝึกหัดรพ.ค่ายสุรนารี
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2562แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2557 - 2561แพทย์กองศัลยกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
2551 - 2553ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ ร.11พัน1รอ.กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์
2549 - 2550แพทยเพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.