ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2555หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวชสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2549 - 2550นายแพทย์รพศ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
2544 - 2546นายแพทย์รพ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
2543 - 2544นายแพทย์รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.