ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นุชภา รัตนจรัสโรจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
วว.อายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วว.อายุรศาสตร์โรคไตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Certificate Kidney-Pancrease TransplatationCSMC / LA / USA
Certificate International Diploma couse in Research Methodology&Biostatistiคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2555อายุรแพทย์โรคไตรพ.มงกุฎวัฒนะ
2541 - 2552อายุรแพทย์โรคไตรพ.มหาราชนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข
2538 - 2540แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคไตรพ.พระมงกุฎ ทบ.
2534 - 2537แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรมรพ.พระมงกุฎ ทบ.
2531 - 2534แพทย์ใช้ทุนแผนกอายุรกรรมรพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ ทบ.

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.