ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคมะเร็งและเคมีบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศนียบัตรสาขารังสีเทคนิคและรังสีชีววิทยาสมาคมรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคมะเร็งและเคมีบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.