ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. อดิศักดิ์ ชัยชนะพานิช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตรอายุรกรรม สาขาหทัยวิทยาสถาบันโรคทรวงอก
วุฒิบัตรผู้เชียวชาญอายุรศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัญฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันจันทร์07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันอังคาร07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันพุธ07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันพฤหัส07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันศุกร์07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.