ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ณัฐวรรณ จารุวรพลกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรกุมารเวชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมประจำโรงพยาบาลยันฮี
2550 - 2551กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลนนทเวช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.