ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(IVF)นพ.ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
วว.สูตินรีเวชวิทยารพ.ศูนย์ขอนแก่น
แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2556แพทย์ประจำบ้าน สูตินรีแพทย์รพ.เวชธานี
2555 - 2556อาจารย์พิเศษ การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชรพ.รามาธิบดี
2554 - 2555แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรพ.รามาธิบดี
2549 - 2553แพทย์ใช้ทุนรพ.ศูนย์ขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.