ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ณัฐนันทน์ ประศาสน์สารกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่อง :

ประสบการณ์  :อายุรกรรมโรคหัวใจ

อื่น ๆ  :

คลิกดูรายละเอียด

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Board of Internal MedicineMRCP
Board of CardoilogyThe Medical Council
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน สถานที่
แพทย์ศูนย์หัวใจรพ.กรุงเทพ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคหัวใจ
วันจันทร์14:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.