ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ณัฐนันทน์ ประศาสน์สารกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
Board of Cardoilogyรพ.จุฬาลงกรณ์
Board of Internal Medicineรพ.จุฬาลงกรณ์
ว.เวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2555แพทย์ศูนย์หัวใจรพ.กรุงเทพ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคหัวใจ
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพฤหัส10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.