ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ธนเดช เลิศเจริญโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์รพ.ตำรวจ
อนุสาขาต่อยอด ข้อสะโพกและเข่ารพ.พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2562แพทย์ประจำแผนกสถาบันกระดูกและข้อ รพ.พญาไท2
2553 - 2554ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.กบินทร์บุรี
2552 - 2553ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.ศรีวิชัย 3
2546 - 2548แพทย์ทั่วไปรพ.กล้วยน้ำไท