ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธนเดช เลิศเจริญโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาต่อยอด ข้อสะโพกและเข่ารพ.พระมงกุฎเกล้า
ออร์โธปิดิกส์รพ.ตำรวจ
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2562แพทย์ประจำแผนกสถาบันกระดูกและข้อ รพ.พญาไท2
2553 - 2554ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.กบินทร์บุรี
2552 - 2553ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.ศรีวิชัย 3
2546 - 2548แพทย์ทั่วไปรพ.กล้วยน้ำไท

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์15:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร15:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัส09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัส15:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์15:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talkคลิกดูรายละเอียด