ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Diplomate of Fellowship in hair restoration surgeryInternational Society of Hair restoration Surgery(ISHRS)
วุฒิบัตร ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)สถาบันโรคผิวหนัง
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2555แพทย์ประจำบ้านตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง
2556 - แพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:30-17:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอาทิตย์12:30-17:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอาทิตย์12:30-17:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอาทิตย์12:30-17:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันอาทิตย์12:30-17:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.