ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ต่อมไร้ท่อกระดูก วิตามินดีTurts USA.
อายุรกรรมไร้ท่อโรงพยาบาลราชวิถี
อายุรยกรรมศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555Research Fellowat Tuffs USA
2547 - 2550อายุรกรรมโรงพยาบาลราชวิถี
2544 - 2546ผู้อำนวยรพ.หนองหญ้าปล้องสำนักปลัดฯสาธารณะ เพชรบุรี
2544 - 2544แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้า สำนักปลัดฯสาธารณะ เพชรบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.