ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2554ทันตแพทย์คลินิกเอกชน (หมอนวรัตน์)
2551 - 2553ทันตแพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 2แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 4แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.