ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์