ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. รัตตะพล ภัคโชตานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ว.อายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
Internshipsรพ.เกาะสมุย
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ
วันอังคาร17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ
วันศุกร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.