ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. วีร์ลักษณ์ เลิศไพรวัน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยารพ.พระมงกุฎเกล้า