ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พัชราวดี รงค์วราโรจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์โรคเลือดโรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555แพทย์รพ.หัวเฉียว
2544 - 2546แพทย์ใช้ทุนรพ.หันคา จ.ชันนาท
2544 - 2545แพทย์ใช้ทุน รพ.อุทุมพรพิสัยจ.ศรีสะเกษ
2543 - 2544แพทย์ใช้ทุนรพ.สมุทรสาคร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์14:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันจันทร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันอังคาร10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันพุธ13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันพฤหัส10:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันศุกร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.