ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.จิตเวชเด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2555จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2555 - 2555จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นรพ.วิชัยยุทธ/รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์
2553 - 2554จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.