ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ชิดชน ศักดิ์จิรพาพงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังสถาบันโรคผิวหนัง กทม.
ปริญญาโทด้านผิวหนังBoston University (U.S.A)
Board certified of American Board of Anti- Aging and Regenerative MedicineU.S.A
Board certified of American Board of Anti- Aging and Regenerative MedicineU.S.A

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - แพทย์ประจำ สาขาโรคผิวหนังรพ.พญาไท 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.