ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
การอบรมการทำคลีเลชั่นสมาคมคลีเลชั่น
วุฒิบัตรเวชปฎิบัติครอบครัวกระทรวงสาธารณะสุข
หลักสูตรอบรมการบริหารงานโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณะสุข
ปริญญาโทบริหารธุรกิจม.ธรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - 2542แพทย์ประจำรพ.สนามจันทร์รพ.สนามจันทร์
2535 - 2538แพทย์ประจำรพ.ประจวบฯกระทรวงสาธารณสุข

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์07:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพุธ07:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพฤหัส07:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันศุกร์07:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันเสาร์07:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.