ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรภัทรา คงประยูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2555แพทย์ฉุกเฉินรพ.พญาไท 1
2553 - 2555แพทย์ฉุกเฉินรพ.กรุงเทพ