ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. เสาวนีย์ กิจอุดมรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กำลังศึกษา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
ว.ศัลยกรรมรพ.มหาราชนครราชสีมา
Internshipsรพ.มหาราชนครราชสีมา
แพทยศาตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557นายแพทย์ชำนาญการรพ.ตำรวจ
2555 - 2555นายแพทย์ชำนาญการรพ.มหาราช จ.นครราชสีมา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.