ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ปรัชญา บุญสอง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
การศึกษาต่อเนื่องสาขาทันตกรรมรากเทียมม.มหิดล
Basic Implant Trainning Course of Osstem AICรพ.เทพธารินทร์
ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาทันตกรรมประดิษฐ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่องสาขาทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556ทันตแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทางใส่ฟัน(รากเทียม)รพ.กรุงเทพ
2555 - 2556ทันตแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทางใส่ฟัน(รากเทียม)รพ.สมิติเวชสุขุมวิท
2555 - 2556ทันตแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทางใส่ฟัน(รากเทียม)รพ.พระรามเก้า
2551 - 2552ทันตแพทย์ทั่วไป 4เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.