ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

พญ. จิราพร แสงแก้วสันติสุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเต้านม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเต้านม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.