ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รพีพร วิศิษฐานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารรพ.จุฬาลงกรณ์
วว.กุมารเวชศาสตร์รพ.จุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับรพ.เวชธานี
2554 - 2556อาจารย์พิเศษ(ช่วย)รพ.จุฬาลงกรณ์
2552 - 2554กุมารแพทย์(Fellowship)รพ.จุฬาลงกรณ์
2551 - 2552กุมารแพทย์รพ.วังน้ำเย็น สระแก้ว
2545 - 2549แพทย์รพ.หนองแค สระบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส08:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์08:00-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.