ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จรัสลักษณ์ เจริญพาณิชกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตม.เชียงใหม่
อายุรศาสตร์ทั่วไปรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
อายุรศาสตร์ โรคหัวใจรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
cardiac imaging fellowรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
Cardiac MRI research FellowWake Forest University Baptist Medical Center/North Carolina/USA.

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556อายุรแพทย์โรคหัวใจรพ.เปาโลเมมโมเรียล พหลโยธิน
2552 - 2553อายุรแพทย์โรคหัวใจรพ.เปาโลเมมโมเรียล โชคชัย4
2542 - 2545แพทย์ใช้ทุนรพ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:00-17:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-17:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:00-17:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-17:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:00-17:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคหัวใจ
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.