ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตม.มหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากม.มหิดล
ว.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:30-11:30สัปดาห์ที่ 2คลินิก ทันตกรรม
วันอาทิตย์08:30-11:30สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.