ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. เสาวนีย์ กิจอุดมรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเต้านม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
Internshipsรพ.มหาราชนครราชสีมา
ว.ศัลยกรรมรพ.มหาราชนครราชสีมา
กำลังศึกษา ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557นายแพทย์ชำนาญการรพ.ตำรวจ
2555 - 2555นายแพทย์ชำนาญการรพ.มหาราช จ.นครราชสีมา

บทความที่เกี่ยวข้อง