ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นิรมล ตันเต็มทรัพย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กุมารศัลยศาสตร์รพ.ศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556Assistant Professor Pediatric Surgeon Staffรพ.ศิริราช
2550 - 2553Research FellowTransplant SurgeryChildrens Memorial Hospital Chicago IL USA
2548 - 2550Research FellowPediatric Surgery researchCincinnati Childrens Hospital Medical CenterOHUSA
2546 - 2548แพทย์กุมารศัลยศาสตร์แผนกกุมารศัลยศาสตร์ รพ.ศิริราช
2540 - 2543แพทย์ฝึกหัดรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.