ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นาฏนภา วชิรธาราภาดร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์รพ.ราชวิถี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารพ.จุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตรพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2556สูตินรีแพทย์รพ.เปาโล สมุทรปราการ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์18:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์18:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.