ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฐิติมา ได้สกุลชู

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.