ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทศพล เจริญวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลราชวิถี
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2557Gastroenterologistโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2552 - 2555Gastroenterologistโรงพยาบาลกรุงเทพ
2551 - 2552Gastroenterologistโรงพยาบาลหัวเฉียว

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.