ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เอกชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Observer in Orthopaedic Foot and Ankle SurgeryMilwaukee Misconsin USA
Orthopaedic Fellowship in Foot & Ankle OrthopaedicsUniversiry of Basel Spitalstrasse Switzerland
ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมุงกุฏเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2544Internshipsรพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา