ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(OBG)นพ.ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in reproductive medicineWeill Cornell Medical College USA.
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
วว.สูตินรีเวชแพทย์ม.ขอนแก่น
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554สูตินรีแพทย์อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.เวชธานี
2549 - 2551สูตินรีแพทย์รพ.กล้วยน้ำไท 1
2549 - 2551สูตินรีแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
2546 - 2547สูตินรีแพทย์รพ.วัฒนา จ.อุดรธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

 
นพ.ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มีประสบการณ์ด้านสูตินรีเวชและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 7 ปี เชี่ยวชาญการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ และเป็นแพทย์รางวัลระดับชาติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

แรงบันดาลใจของแพทย์เฉพาะทาง

ในระหว่างการศึกษาด้านสูติศาสตร์และนรีเวชาวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) นพ.ธีรยุทธ์ เล็งเห็นปัญหาของคู่สมรสที่มีบุตรยาก พบว่าคู่สมรสส่วนใหญ่แต่งงานเมื่อล่วงเลยวัยเจริญพันธุ์ บางคู่มีอายุมาก มีปัญหาภายในที่ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ แต่ก็มีความต้องการมีบุตรเมื่อมีความพร้อมทางเศรษฐานะ จึงศึกษาต่อเนื่องด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เดินทางไปศึกษาเชิงลึกด้านเวชาศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ Cornell University นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา 1 ปี ได้มีการฝึกฝนในคลินิกมีบุตรยากซึ่งมีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆ ในอเมริกา ศึกษากระบวนการผสมตัวอ่อน และนำกลับมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีบุตรยากในประเทศไทยประสบความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จากงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ การให้เลือดในสตรีตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรโดยการผ่าตัดคลอด ในปี 2545 ควบคู่กับการเป็นอาจารย์แพทย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการดูแลผู้มีบุตรยาก

สิ่งที่ท้าทายที่สุดการทำให้คู่สมรสที่มีบุตรยากสามารถมีบุตรได้สำเร็จ นพ.ธีรยุทธ์ ให้ความสำคัญกับความเข้าใจของผู้มีบุตรยาก ซึ่งมีความต้องการในภาวะที่ไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย ดังนั้นจึงต้องให้คำปรึกษาที่ชัดเจน ทำการตรวจวินิจฉัยสาเหตุของการมีบุตรยากโดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน อธิบายแนวทางการรักษาที่เหมาะสม และโฟกัสถึงปัญหาเฉพาะบุคคลเพื่อทำการรักษาตามแนวทางที่ดีที่สุด

ความประทับใจในการรักษา

ผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับคำปรึกษาปัญหาผู้มีบุตรยาก เนื่องจากสูญเสียลูกชายคนเดียวจากอุบัติเหตุ ครอบครัวไม่สามารถทำใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ขณะนั้นผู้ป่วยมีอายุถึง 48 ปี เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน มีโอกาสน้อยมากที่จะตั้งครรภ์ด้วยไข่ของตนเอง จำเป็นต้องได้รับไข่บริจาค แพทย์ทำการผสมเทียมฝังสเปิร์มของสามีร่วมกับไข่ที่ได้รับบริจาค และฝังในมดลูกของผู้ป่วยทำให้ตั้งครรภ์ได้เป็นผลสำเร็จ ทราบภายหลังว่า ไข่บริจาคได้รับจากภรรยาของลูกชายที่เสียชีวิต โดยแพทย์เป็นผู้ทำคลอดทารกน้อยลืมตาดูโลก ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นหนึ่งในความประทับใจจากประสบการณ์ของแพทย์

ความประทับใจในการรักษา

ผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับคำปรึกษาปัญหาผู้มีบุตรยาก เนื่องจากสูญเสียลูกชายคนเดียวจากอุบัติเหตุ ครอบครัวไม่สามารถทำใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ขณะนั้นผู้ป่วยมีอายุถึง 48 ปี เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน มีโอกาสน้อยมากที่จะตั้งครรภ์ด้วยไข่ของตนเอง จำเป็นต้องได้รับไข่บริจาค แพทย์ทำการผสมเทียมฝังสเปิร์มของสามีร่วมกับไข่ที่ได้รับบริจาค และฝังในมดลูกของผู้ป่วยทำให้ตั้งครรภ์ได้เป็นผลสำเร็จ ทราบภายหลังว่า ไข่บริจาคได้รับจากภรรยาของลูกชายที่เสียชีวิต โดยแพทย์เป็นผู้ทำคลอดทารกน้อยลืมตาดูโลก ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นหนึ่งในความประทับใจจากประสบการณ์ของแพทย์

คลิกดูรายละเอียด