ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.