ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ดร.นพ.ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่
MPHBoston University USA
MSC Dermatology (Fellowด้านการรักษาโรงผิวหนัง การผ่าตัดผิวหนังด้วยเลเซอร์แUniversity of Queensland Institute of Dermatology BrisbaneAustralia)
Diploma In Dermatology (การรักษาโรคผิวหนัง การผ่าตัดผิวหนังด้วยแสงเลเซอร์ กDermatology Institute Thailand
การวิจัยด้านการแพทย์ PHD.University of Queenland Australia

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2556DermatologistLerdsin Hospital
2540 - 2552DermatologistPhyathai 1 Hospital
2550 - 2552DermatologistPhyathai 2 Hospital
2549 - 2550DermatologistVichaiyut Hospital
2548 - 2549DermatologistNontavet Hospital
2532 - 2540Gener PractionerLerdsin Hospital

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์15:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.