ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรพิชญ์ ขยันกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ และเต้านมรพ.ศิริราช
กุมารศัลศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศัลยศาสตร์ทั่วไปรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2556แพทย์ fellow ศีรษะ คอ และเต้านมรพ.ศิริราช
2556 - 2556นายแพทย์กองศัลยกรรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
2552 - 2555นายแพทย์กองศัลยกรรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
2550 - 2552แพทย์ fellow ศัลยกรรมเด็กรพ.เด็ก
2547 - 2550แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
2544 - 2546แพทย์ใช้ทุนรพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.